Management Team

 

Chairman
CA Vitthal D. Chivilkar
Vice Chairman Mr. Narayan Bal Goriwale
Chief Executive Officer Mr. Vilas B. Kambli
Directors Mr. Prakash Tukaram Jabare
Mr. Kishor Ramchandra Thul
Mr. Pandurang Devji Thombre
Mr. Anant Ganu Tambe
Mr. Santosh Sakharam Chougule
Ad. Akshaya Dattatray Chivilkar
Mr. Suresh Shankar Undare
Mr. Rajaram Ramji Pardhi
Mr. Bhaskar Sadashiv Andure
Mr. Anand Babaji Devdekar
Mrs. Sulochana Pandurang Khade
Mr. Mohan Sakharam Gaikar
Mr. Deepak Maruti Pakad
Expert Directors Mr. Manoj B. Ghagrum
Ad. Pandurang B. Upalkar